pella logo
Temperatur i Norrköping just nu:
Click for Norrköping, Sweden Forecast

Show sourcecode

The following files exists in this folder. Click to view.

public_html/incl/test/

aside.php
default.php
kmom02_pagestyle.php
kmom02_pagestyle.php~
kmom03_create_password.php
kmom03_get.php
kmom03_get.php~
kmom03_getform.php
kmom03_getform.php~
kmom03_postform.php
kmom03_postform.php~
kmom03_server.php
kmom03_session.php
kmom03_sessionchange.php
kmom03_sessiondestroy.php
kmom03_sessioninfo.php
kmom03_validate.php
kmom03_validate.php~

default.php

20 lines UTF-8 Windows (CRLF)
<!-- Sidans/Dokumentets huvudsakliga innehåll -->
<h1>Testfall för kursmomenten</h1>

<p>Här är en dynamisk sida, <code>test.php</code>, som underlättar att bygga upp samling 
med de testfall och exempel som kodas i de olika kursmomenten.</p>

<p>Skapa en ny sida varje gång du implementerar ett nytt testfall eller exempel. Då har du alltid
ett kodexempel att gå tillbaka till. Du slipper komma ihåg de exakta konstruktionerna. Du har löst
problemet en gång och du vet var du har lösningen. Perfekt.</p>

<p>Källkoden för den dynamiska sidan, <code>test.php</code>, 
<a href="viewsource.php?dir=&file=test.php">hittar du här</a>.</p>

<p>Källkoden till mina testfall, och övriga delar till sidan, 
<a href="http://dbwebb.se/htmlphp/kmom03/me/viewsource.php?dir=incl/test">hittar du i denna katalogen</a>.</p>