pella logo
Temperatur i Norrköping just nu:
Click for Norrköping, Sweden Forecast

Källkod till detta testfall, incl/test/kmom03_sessiondestroy.php, hittar du här.

Förstör sessionen

Sessionen är nu förstörd.

Funktionen destroySession() används för att förstöra sessionen och anropas från filen test.php:

else if ($p == "kmom03-sessiondestroy") { $pageTitle = "Tester kmom03: Förstör sessionen"; $file = "kmom03_sessiondestroy.php"; destroySession(); }

Funktionen destroySession() hittar du i filen src/common.php: viewsource.php?dir=src&file=common.php#file.

Närbild Mikael
moz
Besökare hittills idag:
Online just nu: